ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εκτός από ολοκληρωμένα έργα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την αποπεράτωση επιμέρους και μεμονωμένων εργασιών. Συγκεκριμένα:

 • Επισκευή και αποκατάσταση πατωμάτων
 • Εγκατάσταση γυψοσανίδας / ψευδοροφής / τσιμεντοσανίδας
 • Τοποθέτηση θερμοπρόσοψης
 • Ηλεκτρολογικές εργασίες
 • Υδραυλικές εργασίες
 • Εργασίες κλιματισμού
 • Μονωτικές εργασίες
 • Ελαιοχρωματισμούς
 • Εγκατάσταση / επισκευή επιγραφών
 • Ενεργειακά Πιστοποιητικά
 • Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου
 • Οικοδομικές Άδειες

Κάντε μας μία Ερώτηση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Χανίων 4, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 15343, Αθήνα

+30 6970379259
+30 6976467649

info@crmservices.gr