ΠΑΚΕΤΟ AD HOC

ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ AD HOC

Το πακέτο ad hoc δεν συμπεριλαμβάνει προληπτική ή προγραμματισμένη συντήρηση εγκαταστάσεων. Αφορά εξ’ ολοκλήρου τις απαραίτητες επεμβατικές ενέργειες τις οποίες καλούμαστε να υλοποιήσουμε, προκειμένου να αποκαταστήσουμε την βλάβη για την οποία μας καλέσατε. Αφού συμφωνήσουμε το μέγεθος και το είδος του εξοπλισμού που επιθυμείτε να αναλάβουμε, σας αποστέλλουμε την οικονομική μας προσφορά στην οποία θα βρείτε αναλυτικό πίνακα ωροχρεώσεων για όλες τις ειδικότητες που σχετίζονται με την ζήτηση σας.

Σχετικά με το οικονομικό σκέλος της υπηρεσίας αυτής, προσυμφωνούμε ένα μέγιστο επιτρεπτό τίμημα, το οποίο αφορά καθαρά τις κρίσιμες βλάβες οι οποίες χρήζουν άμεσης αποκατάστασης. Ο σκοπός της κίνησης αυτής είναι να αποφύγουμε τυχόν κωλυσιεργία η οποία ενδεχομένως να οδηγήσει σε επιδείνωση της βλάβης. Στην περίπτωση όπου η βλάβη δεν θεωρείται κρίσιμη, κατόπιν της αυτοψίας του τεχνικού μας, σας αποστέλλουμε την οικονομική μας προσφορά και κατόπιν εγκρίσεως σας, την υλοποιούμε.  

Κάντε μας μία Ερώτηση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Χανίων 4, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 15343, Αθήνα

+30 6970379259
+30 6976467649

info@crmservices.gr