Πακέτο Full Maintenance

ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ FULL MAINTENANCE

Το πακέτο full maintenance είναι η υπηρεσία αυτή η οποία περιλαμβάνει την παροχή προληπτικής και επεμβατικής συντήρησης του εξοπλισμού σας, χωρίς την επιπλέον οικονομική επιβάρυνση που επιφέρει η επεμβατική συντήρηση. Συγκεκριμένα, η υπηρεσία αυτή εγγυάται την βέλτιστη λειτουργία του εξοπλισμού σας, μέσω των τακτικών επισκέψεων των συνεργείων μας τα οποία υλοποιούν όλες τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης και ενδεχόμενης έκτακτης αποκατάστασης βλάβης στον εξοπλισμό σας χωρίς την εκπόνηση οικονομικής προσφοράς. Ο μηχανικός που θα αναλάβει το έργο σας και ο οποίος είναι διαθέσιμος 24 ώρες το 24ωρο, δημιουργεί ένα τακτικό πρόγραμμα συντήρησης του Η/Μ εξοπλισμού σας σύμφωνα με την χρήση, την κατάσταση αλλά και την παλαιότητα αυτού. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά και σε hard copy το δελτίο συντήρησης με την ανάλυση των εργασιών που υλοποιήθηκαν αλλά και των εξαρτημάτων που αντικαταστάθηκαν.

Σχετικά με το οικονομικό σκέλος της υπηρεσίας αυτής, προσυμφωνούμε ένα μηνιαίο τίμημα παροχής υπηρεσιών για τον ζητούμενο εξοπλισμό και κατόπιν υπογραφής του σχετικού συμβολαίου, ξεκινάει η μεταξύ μας συνεργασία. Οι υπηρεσίες και οι διαδικασίες του πακέτου αυτού, είναι ουσιαστικά ένας συνδυασμός του πακέτου AD Hoc και του πακέτου PPM με την διαφορά ότι δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για τις έκτακτες επισκέψεις. Επιπλέον, στην περίπτωση οποιουδήποτε αιτήματος σας, μπορείτε να αποστείλετε σχετικό μήνυμα στο support@crmservices.gr .

Επιπροσθέτως, υπάρχει η δυνατότητα παροχής μόνιμου 8ωρου συντηρητή ο οποίος θα εφαρμόζει το τακτικό πρόγραμμα συντήρησης και τις σχετικές αυτοψίες.

Σημείωση: Οικονομική προσφορά θα εκπονηθεί μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Ο υφιστάμενος εξοπλισμός χρήζει αντικατάστασης.
  • Το υφιστάμενο σύστημα χρήζει τροποποίησης προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία του.
  • Ο εξοπλισμός είναι παλαιός και δεν υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά. Στην περίπτωση αυτή, σας προτείνουμε αντικατάσταση του εξοπλισμού.

Κάντε μας μία Ερώτηση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Χανίων 4, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 15343, Αθήνα

+30 6970379259
+30 6976467649

info@crmservices.gr