Πακέτο PPM

ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ PPM

Το πακέτο PPM περιλαμβάνει την προληπτική και την τακτική συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού σας καθώς και την επεμβατική συντήρηση αυτού. Συγκεκριμένα, ο μηχανικός που θα αναλάβει το έργο σας και ο οποίος είναι διαθέσιμος 24 ώρες το 24ωρο, δημιουργεί ένα τακτικό πρόγραμμα συντήρησης του Η/Μ εξοπλισμού σας σύμφωνα με την χρήση, την κατάσταση αλλά και την παλαιότητα αυτού. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά και σε hard copy το δελτίο συντήρησης με την ανάλυση των εργασιών που υλοποιήθηκαν καθώς και τυχόν προτεινόμενες επισκευαστικές ενέργειες οι οποίες θα συνοδεύονται από την αντίστοιχη οικονομική μας προσφορά. Όλες οι παραπάνω εργασίες υλοποιούνται από εξειδικευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό.

Σχετικά με το οικονομικό σκέλος της υπηρεσίας αυτής, προσυμφωνούμε ένα μηνιαίο τίμημα παροχής υπηρεσιών για τον ζητούμενο εξοπλισμό και κατόπιν υπογραφής του σχετικού συμβολαίου, ξεκινάει η μεταξύ μας συνεργασία. Οι υπηρεσίες και οι διαδικασίες που αφορούν τις επεμβατικές ενέργειες, είναι παρόμοιες με του πακέτου Ad Hoc με μια επιπλέον έκπτωση 10-15% στο κόστος των ωροχρεώσεων των τεχνικών μας. Επιπλέον, στην περίπτωση οποιουδήποτε αιτήματος σας, μπορείτε να αποστείλετε σχετικό μήνυμα στο support@crmservices.gr .

Επιπροσθέτως, υπάρχει η δυνατότητα παροχής μόνιμου 8ωρου συντηρητή ο οποίος θα εφαρμόζει το τακτικό πρόγραμμα συντήρησης και τις σχετικές αυτοψίες.

Κάντε μας μία Ερώτηση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Χανίων 4, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 15343, Αθήνα

+30 6970379259
+30 6976467649

info@crmservices.gr